TÍCH LŨY NẠP NHẬN THƯỞNG[HƯỚNG DẪN] VOTE APP 5 SAO

Khắc chế Cung Binh, là đội quân tinh nhuệ hàng trước. Có thủ cao, lượng HP lớn

Khắc chế Bộ Binh, là đội quân hàng sau. Có sát thương phép lớn, giáp thấp sẽ bị đột kích từ sau

Khắc chế Mưu Sĩ, là đội quân hàng trước. Có sát thương bạo kích lớn, là đội quân công thủ toàn diện

Khắc chế Kỵ Binh, tấn công tầm xa, vị trí hàng sau. Sát thương vật lý cao, lượng HP thấp

Game SG140