Tích Lũy Nạp Nhận Thưởng

Thân chào các chúa công,

Nhằm hỗ trợ các chúa công trải nghiệm dễ dàng hơn trong game Công Thành Chiến Mobile, BQT game xin gửi tới các chúa công sự kiện "Tích Lũy Nạp Nhận Thưởng"

Tích Lũy Nạp Nhận Thưởng - 1

I. Tích Lũy Nạp Nhận Thưởng:
Thời gian: 3 ngày từ khi mở server
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, các chúa công khi nạp KNB vào game sẽ nhận được các mốc quà tương ứng.

Người chơi nạp 250 KNB: Li Tao - Mảnh, Túi ngọc 1 *1, 100 hồn, 2* Gỗ 50000
Người chơi nạp 500 KNB: Thanh Nang, Mảnh Điêu Thuyền *5, Tử Thạch *200, 2* Đồng 50000
Người chơi nạp 1000 KNB: Thủy Kiếm, Dung Đan - Trương Liêu, Đá Luyện *500, 5* Gỗ 50000
Người chơi nạp 3000 KNB: Ô Truy, Túi huy hiệu 3, Lam Thạch *500, 5* Đồng 50000
Người chơi nạp 5000 KNB: 25* mảnh Lữ Bố, Sách EXP-Cao *5, Tử Thạch *500, 10* Gỗ 50000
Người chơi nạp 10.000 KNB: 20* mảnh Lữ Bố, Túi ngọc 4, Hồn 700, 10* Đồng 50000
Người chơi nạp 15.000 KNB: 20* mảnh Lữ Bố, Sách EXP-Cao *10, 1000 Đá Luyện, 15% Gỗ 50000
Người chơi nạp 25.000 KNB: 25* mảnh Lữ Bố, Thương Quân, 1500 Lam Thạch, 15* Đồng 50000

Lưu ý:

Mỗi mốc nạp chỉ được nhận thưởng 1 lần trong ngày.
- Phần thưởng sẽ cộng dồn.
- KH nạp mốc thưởng cao sẽ được nhận thưởng ở các mốc thấp hơn.
Ví dụ: Người chơi nạp smốc 500 xu sẽ nhận được thưởng của mốc 250 KNB.

 

Trân trọng,
Sứ Giả Tam Quốc!

 

Game SG140