Vòng Quay May Mắn

Thân chào các chúa công,
Nhằm giúp các chúa công dễ dàng hơn trải nghiệm trong thế giới Công Thành Chiến Mobile, BQT game xin gửi tới các chư vị hiệp khách sự kiện Vòng Quay May Mắn vô cùng thú vị như sau

Vòng Quay May Mắn - 1

1: Hướng dẫn tham gia:
Các chúa công đăng nhập vào game -> Đặc Sắc
Thời gian diễn ra sự kiện: 0h00 ngày 26/7 -> 21h00 ngày 29/7
Server áp dụng: Kinh Châu, Dương Châu

Vòng Quay May Mắn - 2

2: Các phần thưởng nhận được khi quay Vòng Quay:
- Mảnh Ngựa Thiên Mã *5
- Mảnh Khổng Minh *2
- Túi Ngọc Lv3 *1
- Sách EXP - Trung * 4
- Đá Luyện *100
- Tử Thạch *100
- Lam Thạch *100
- 5% Kim Nguyên Bảo Tích Lũy (Số Kim Nguyên Bảo này là số KNB mà những chúa công đã tích lũy quay trong server)

 

Trân trọng,
Sứ Giả Tam Quốc!

Game SG140