QUY TẮC LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

1. Bồi thường gộp server

- Hỗ trợ server mở sau trong cụm liên thông
Điều kiện nhận: nhân vật level 20+ và có đăng nhập game trong 30 ngày gần nhất.
Căn cứ theo thời gian chênh lệch mở server để bồi thường.

- Toàn bộ nhân vật nhận quà liên thông qua rương sau khi liên thông hoàn tất.

2. Nhân vật sau liên thông

- Sau khi dữ liệu thông nhau, cổng vào server cũ không thay đổi, nhân vật được lưu lại không đổi.

- Tài khoản có nhân vật ở server 1 và 2 thì dữ liệu server 1, 2 sau khi thông nhau, đăng nhập ở server 1 thì sẽ thấy nhân vật ở server 1, đăng nhập ở S2 thì thấy nhân vật ở S2.

3. Xóa tài khoản không hoạt động

- Khi gộp server sẽ xóa tài khoản chết trong server.

- Điều kiện: Quân chủ≤lv5, Cấp VIP là 0

4. Reset dữ liệu thi đấu

4.1  BXH

- Xóa dữ liệu tất cả BXH, bao gồm: Chân Võ CÁc, khiêu chiến cực hạn, xây thành, Đ.Minh mạnh nhất, lợi ích phong địa.

- Gộp server xong, xếp hạng lại căn cứ vào dữ liệu sau khi gộp server.

4.2  Đấu trường

- Xóa toàn bộ xếp hạng đấu trường, lần lượt kết hợp đến 10 user căn cứ xếp hạng Chân Võ Các.

- Tức là, sau khi gộp server, user hạng 1 XH Chân Võ Các kết hợp với hạng 11 đấu trường, hạng 100 được kết hợp với hạng 110 đấu trường. User hạng trên 100, sau hạng 100 thì ngẫu nhiên xếp hạng.

4.3  Quan chức

- Xóa tất cả quan chức của tất cả quốc gia.

- Cài đặt trạng thái kết hợp quân đội quốc gia.

- Tài nguyên trong quốc khố lấy tài nguyên quốc gia của hai server.

4.4  Quốc Chiến

- Chiếm cứ thành trì trở về trạng thái ban đầu, thành NPC do NPC chiếm lại, thành phố của mỗi quốc gia và biên giới do nước đó chiếm cứ.

- Xóa toàn bộ dữ liệu xếp hạng quốc gia trong quốc chiến, XH Đ.Minh, XH cá nhân.

- Thời gian: Lấy thời gian gộp server sớm nhất làm chuẩn. Ví dụ thời gian S1 là mùa xuân năm 190, S2 là mùa thu năm 189 thì thời gian sau khi gộp server là mùa xuân năm 190.

4. Giữ nguyên bạc của nhân vật.

4.5  Phong Địa

- Xóa toàn bộ dữ liệu trong phong địa, tất cả user quay về phong địa của đất nước mình.

- Lưu lại dữ liệu bạc quay ra trong phong địa.

4.6  Mỏ Vàng

- Đá tất cả nhân vật trong mỏ vàng ra khỏi mỏ.

- Xóa dữ liệu thi thu thập trong mỏ vàng. Sau khi mở server, tất cả mỏ vàng sẽ trong trạng thái ban đầu.

- Lưu lại xu mỏ vàng của nhân vật.

5. Xử lý trùng tên

5.1  Trùng tên nhân vật

- Sửa tên nhân vật bị trùng tên thành: Số server+tên cũ, tặng 1 thẻ đổi tên. (Chỉ sửa tên cho user trùng tên ở server về sau, tặng thẻ đổi tên)

Ví dụ: Server là 1207, tên là Bách Hiểu sinh thì sau khi gộp server hiển thị thực sẽ là 1207 Bách Hiểu. (Tối đa 6 ký tự)

- Nếu trước khi gộp server user khác thêm user được sửa tên là bạn bè, liên quan đến tên quân chủ khác thì sau khi đổi tên, user khác sẽ nhìn thấy tên của người đó trước khi đổi.

5.2  Trùng tên Đ.Minh

- Sửa tên Đ.Minh bị trùng tên thành: Số server+tên Đ.Minh cũ, được 1 lần đổi tên miễn phí. (Chỉ sửa tên cho Đ.Minh trùng tên ở server về sau)

Ví dụ: Server là 1207, tên là Lăng Tiêu Các thì sau khi gộp server hiển thị thực sẽ là 1207 Lăng Tiêu. (Tối đa 6 ký tự)

- Cờ có thể lặp lại, không cần sửa.

3. Sau khi gộp server, số hiệu Đ.Minh là số server lớn+số hiệu Đ.Minh cũ, không xuất hiện tình trạng lặp lại.

6. Đóng tính năng

- Tất cả sự kiện giờ vàng, sự kiện vận hành trước 1 ngày gộp server. Bao gồm: Mua giảm giá 50%, giới hạn mua, vòng quay.

- Trước 1 ngày đóng tính năng game. Đấu trường, quan chức, mỏ vàng, quốc chiến (bao gồm Hổ Lao Quan), shop giờ vàng, khiêu chiến phong địa.

7. Xử lý tính năng liên quan

- Quân Chủ: Xử lý tên Quân Chủ trùng lặp, những thứ khác giữ nguyên. Dung Đan giữ nguyên.

- Nạp:Giữ nguyên hiện trạng

- Nội Chính: Giữ nguyên.

- Thưởng: Gồm thưởng sôi nổi, quà cấp, đăng ký hàng ngày..giữ nguyên.

- Xã giao: Xóa thông tin chat, đề xuất làm mới lại bạn bè, làm mới đạt thể lực ngày, làm mới tặng thể lực ngày: Giữ nguyên.

- BXH: Xóa hết

- Nhiệm vụ: Giữ nguyên

- Võ Tướng: Giữ nguyên.

- Đ.Minh: Xử lý trùng tên Đ.Minh. làm lại số hiệu Đ.Minh, những thứ khác giữ nguyên.

10. Chiến dịch: Giữ nguyên

- Chân Võ Các: Giữ nguyên

- Đấu trường: Xóa XH đấu trường, xóa thưởng lĩnh được ở đấu trường, cài lại số lượt khiêu chiến ở đấu trường.

- Quan chức: Xóa tất cả thông tin quan chức. Cài đặt kết hợp quân đội quốc gia, Bạc, lương thực trong quốc khố là tổng hòa tài nguyên quốc gia của 2 server.

- Phong địa: Tất cả user quay về phong địa của quốc gia, cài lại số lần khiêu chiến phong địa.

- Mỏ vàng: Xóa toàn bộ XH thi đấu mỏ vàng, tất cả user xóa khỏi mỏ.

- Quốc chiến:

- Chiếm thành: Quay về trạng thái ban đầu, thành NPC lại do NPC chiếm , thành và biên giới của mỗi quốc gia đều do quốc gia đó chiếm cứ. Mặc định sau khi gộp server, BXH quốc gia sẽ là Đ.Minh chiếm lĩnh cao nhất và sẽ tự động mở sự kiện đổi chủ thành.

- Xóa dữ liệu: Xóa toàn bộ dữ liệu XH quốc gia trong quốc chiến, XH Đ.Minh, XH cá nhân

- Thời gian quốc chiến: Lấy thời gian gộp server sớm nhất làm chuẩn. Ví dụ thời gian S1 là mùa xuân năm 190, S2 là mùa thu năm 189 thì thời gian sau khi gộp server là mùa xuân năm 190. (Nếu phiền phức quá thì thống nhất sửa thành mùa xuân năm 190)

- Tính năng Thần Binh: Giữ nguyên.

- PB hàng ngày: Giữ nguyên

- Hổ Lao Quan: Xóa dữ liệu Hổ Lao Quan. Cái tiếp theo sẽ 20 phút lại mở Hổ Lao Quan.

 

Game SG140